Epekto ng computer games sa pag

Would you like to merge this question into it? MERGE already exists as an alternate of this question. Would you like to make it the primary and merge this question into it? MERGE exists and is an alternate of.

Epekto ng computer games sa pag

Maaring mabangit din sa pananaliksik na ito ang ibat ibang laro na kinahuhumalingan ng mga estudyante ng 1-LAM at kung saang lugar sila naglalaro. Ang unang kabanata ay bubuuin ng kasaysayan ng kompyuter games mula sa kung saan unang ginawa ang ganitong uri ng bagay at kung anong laro ang mga unang ginawa.

Ang ikatlong kabanata ay tungol sa mga masasamang epekto ng paglalaro ng kompyuter games sa pag-aaral ng mga mag-aaral ng 1-LAM at pati na rin sa ibang mga estudyante sa buong mundo.

Ang pangalawang kabanata ay bubuuin ng mga masasamang epekto ng paglalaro ng kompyuter games para sa kalusugan ng mga mag-aaral ng 1-LAM at sa ibang taong dumaranas ng malalang sakit dahil sa paglalaro ng kompyuter games.

Ang larawan sa gilid ay ang piktyur ng pinaka unang computer games sa buong mundo ayon kay Mary Bellis. Nabangit rin Mary Bellis sa kanyang article na ang pinaka unang computer games na maaring laruin sa isang telebisyon ay ang "Chase" na ginawa ni Ralph Baer noong Ayon muli sa artikulo ni Mary ang pinaka unang arcade game ay ang "Computer Space" na base sa na unang laro ni Steve Russel na "Space War" na ginawa ni Nolan Bushnell at Ted Dabney noong at noong nilabas ni Nolan Bushnell ang larong "Pong" na ng kinalaunan ay ginamit na pambahay na laro ng "Atari Video Game".

Isa namang artikulo ang nabasa ng mga mananaliksik tungkol sa kasaysayan ng kompyuter games ito naman ay ayon sa artikulo ni Geoff Edgers. Ang kompyuter games ay mahirap tanggihan lalo na kung ito ay nasa paligid lamang. Masaya at nakalilibang ang pag-lalaro nito at nakakalimot tayo sa mundo ng ating mga alalahanin Ngunit ito din ay may mga masamang naidudulot sa atin, katulad ng adiksyon.

Ayon kay Edmund Kam, ang adiksyon ay ang sobrang pag-lalaro, at hindi na ito napipigilan.

Ngunit bakit hindi ito napipigilan? Maraming kabataan ang nagsasabing sila ay nababagot sa kanilang mga gawain, lalo na sa pag-aaral.

Kaya naman ang pag-lalaro nang kompyuter ang nagbibigay sa kanila nang kasiyahan at ng mapaglilibangan. Ang pag-lalaro ng mga larong ito ay aksaya sa oras lalo na at kinakain nito ang oras mo upang mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong pag-aaral. Ang adiksyon sa mga kompyuter games ay nilalayo ang mga mag-aaral sa tunay na mundo na dapat para sa kanila.

Ang mundo na dapat ay lumilinang sa kanilang mga isipan para magging mga propesyonal sa hinaharap.

Epekto ng computer games sa pag

Ito ay nagbibigay ng mga halimbawang hindi makakatulong sa paghubog ng mga mag-aaral at sa kanilang pagkatuto. Minsan pa nga sa sobrang adiksyon ay hindi na pumapasok ang mga mag-aaral sa paaralan.

Mahirap pigilan ang pag-lalaro nito ngunit kung hindi ito matitigil paano na ang kinabukasan nang ating bayan kung ang mga kabataan ay iba na ang mundong ginagalawan at hindi na din pinahahalagahan ang pag-papaunlad ng kanilang mga sarili.

Paano na ang susunod na henerasyon kung hindi papahalagahan ang edukasyon na siyang susi sa bawat maunlad na bansa. Ngayon sa mga mambabasa nang research na ito huwag sanang ipagpalit ang edukasyon at ang pag-lilinang sa ating mga sarili sa walang saysay na pag-lalaro nang kompyuter games, dahil bukod sa pag-lalaro marami pa tayong magagawang mas makabuluhan.

Mga masamang epekto ng sobrang pag-lalaro ng kompyuter games:Sa panahon ngayon, madaming kabataan ang sadyang naaadik sapaglalaro ng computer games. Sa paglalaro ng computer games, naaapektuhan ang isip ng 2 manlalaro dahil nagkakaroon ng mga pantasya ukol dun sa nilalaro niya.

Ang madalas nanagbibigay ng epekto ay ang mga computer games na may karahasan na kasama. Malaki ang epekto ng paglalaro ng computer games sa mga mag-aaral lalo na sa mga nasa sekundarya.

Ang iba naman ay nagbibigay ng positibong epekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng lesson na magaganda at ginagawang mas malawak ang imahinasyon ng isang manlalaro.

EPEKTO NG PAGLALARO NG COMPUTER GAMES >>BODY<< | Michael Nacar - attheheels.com

May epekto din ito na pwedeng makatulong sa pag-aaral at makagulo sa pag-aaral. KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Ang layunin ng pag-aaral na ito ay bigyang impromasyon ang mga mag-aaral na naglalaro ng "computer games" ukol sa mga hindi magagandang bagay na kanilang maaaring sapitin kung sila ay magpapatuloy sa paggawa ng .

Sep 25,  · pinakita dito ang isa sa mga epekto ng pag ka adik sa computer games. Marami ang naitutulong ng computer sa mga mag-aaral kung kaya nga laging puno ang mga ito ng mga mag-aaral na nagre-research sa internet.

Ngunit kalaunan, Hindi na educational ang purpose ng. Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Essay. Chapter 1 Introduction Filipinos are considered to be food lovers, almost anywhere in our country we can find food establishments, examples of these are: “Karinderyas” or establishments that serve comfort home foods, Fish ball Vendors and so many more - Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Essay introduction.

Epekto ng computer games sa pag
Epekto ng computer games sa mag-aaral